Những ưu điểm khi sử dụng hệ thống hội thảo, hội nghị kỹ thuật số ATUC 50

Cho dù bạn đang tham dự một cuộc hội thảo với quy mô lớn hoặc nhỏ nơi tất cả các thành viên tham dự đều tham gia thảo luận, hệ thống hệ thống hội thảo, hội nghị hội thảo kỹ thuật số ATUC 50 có thể sử dụng để cung cấp âm thanh rõ ràng...

Những ưu điểm khi sử dụng hệ thống hội thảo, hội nghị kỹ thuật số ATUC 50

Cho dù bạn đang tham dự một cuộc hội thảo với quy mô lớn hoặc nhỏ nơi tất cả các thành viên tham dự đều tham gia thảo luận, hệ thống hệ thống hội thảo, hội nghị hội thảo kỹ thuật số ATUC 50 có thể sử dụng để cung cấp âm thanh rõ ràng...

Audio- Technica ra mắt hệ thống hội nghị kỹ thuật số ATUC-50 mở rộng

Audio- Technica ra mắt hệ thống hội nghị kỹ thuật số ATUC-50 mở rộng trong năm 2018. Bộ phiên dịch mới ATUC- 50 INT, bộ tích hợp ATUC- 50IU và bộ mở rộng kết nối ATLK- EXT165 với chức năng tăng cường mở rộng hệ thống đa ngôn ngữ.Bộ phiên dịch đồng thời ATUC-50INT của...