Audio-Technica ra mắt hệ thống hội thảo hội nghị ATUC hồng ngoại mới ATUC-IR

Tại ISE 2019, Audio-Technica đã ra mắt hệ thống hội thảo hội nghị ATUC hồng ngoại mới được thiết kế để giúp cho hội nghị, hội thảo an toàn hơn ATUC-IR. ATUC-IR không dây tham gia vào hệ thống hệ thống hội thảo kỹ thuật số hiện có, ATUC-50. Thiết kế hồng ngoại ATUC-IR, đảm bảo tín...