Mẹo để tránh phản hồi trong hệ thống âm thanh phòng họp

Phản hồi là một âm thanh rít hoặc tiếng ồn khó chịu và có thể gây tổn hại có thể gây mất tập trung trong cuộc họp. Nếu phản hồi trong phòng họp quá căng thẳng, nó có thể buộc các cuộc họp phải tạm dừng cho đến khi vấn đề được giải quyết. Chúng...