Review Audio Technica AT4047MP

Audio Technica đã thêm vào bộ sưu tập những thiết kế thành công của mình những mẫu micro mới, tăng thêm tính linh hoạt trong các studio. Độc giả thường xuyên có thể nhớ rằng chúng ta đã review sản phẩm micro tụ điện AT4050 stereo của SOS, và tháng này chúng tôi đưa ra...