Review: Audio-Technica ATR6650 Shotgun Mic

Khi bắt đầu quay video, hầu hết mọi người nghĩ rằng chỉ cần máy quay tốt là cho một video tốt. Điều này sẽ thay đổi khi bạn khám phá ra rằng thật là khó để có được âm thanh tốt mà đi kèm với một shot ảnh đẹp của bạn. Micro shotgun là công...