Nhận xét của người sử dụng sản phẩm micro không dây ATW1102 của Audio Technica

Nhận xét của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm micro không dây ATW1102 của Audio Technica trên trang www.sweetwater.com.  5 tháng 11, 2015 Thật đáng kinh ngạc Một sản phẩm tuyệt vời với giá phải chăng. Wes Dooley from Pasadena July 20, 2013Music Background: Recording Engineer, Microphone Designer Một sản phẩm kỹ thuật...