Review hệ thống không dây series 3000 của Audio Technica

Nhiều hệ thống radio hiện này đều là các hệ thống kỹ thuật số một số hoạt động trên băng tần 2.4GHz (WiFi) không có giấy phép, bao gồm cả các hệ thống do chính Audio Technica sản xuất. Tuy nhiên, có một số lợi ích trong việc sử dụng các hệ thống UHF, thường...

Review hệ thống Series 3000 của Audio Technica

Alistair McGhee(Alistair McGhee bắt đầu làm việc trong Hi-Fi trước khi gia nhập BBC với tư cách là một kỹ sư âm thanh. Sau 10 năm phát thanh và truyền hình, anh chuyển sang sản xuất. Khi BBC Choice bắt đầu, ông đã tiên phòng sản xuất kỹ thuật số cá nhân trên truyền hình)...