Các nguyên tắc đơn giản khi sử dụng micro

Đầu tiên, microphone đều không dễ dàng để có thể sử dụng tốt ngay từ  đầu, đặc biệt trong thiết lập phòng thu. Các diễn viên hoặc các nhà diễn thuyết tài năng dành nhiều năm hoàn thiện kỹ thuật sử dụng microphone. Bạn nên nhớ một số nguyên tắc cơ bản. Nếu bạn ghi...