Cách sử dụng micro hiệu quả

Cách bạn cầm micro có thể có ảnh hưởng lớn đến cả cách bạn nghe và cảm nhận trên sân khấu. Hát với micro có thể mất một chút để làm quen. Với một chút thời gian dành để tìm hiểu cảm giác và âm thanh của micrô và thực hành với nó, bạn sẽ...