Một số lưu ý khi sử dụng microphone condenser

1. Lưu ý đối với Microphone: – Microphone có cấu tạo điện dung (condenser) phải nuôi bằng nguồn Phantom 48 Volts, độ nhạy cao và đáp ứng tần số rộng nhằm sử dụng trong thu âm. Vậy để sử dụng,ta phải cấp nguồn 48V cho condenser (nút bật Phantom ở Mixer, Preamp, Soundcard…..) – Cấu...