Những điều cần biết khi sử dụng micro

Micro là một công cụ tuyệt vời để khuếch đại giọng của bạn, tuy không thể là một phương tiện thay thế cho một giọng hát tốt. Nó sẽ không thể làm cho giọng hát không hay trở lên thú vị mà nó chỉ là phương tiện để khuếch đại âm thanh. Chúng tôi xin...