Lựa chọn công suất Ampli phù hợp

Trước khi sắm ampli công suất (power amplifier) hoặc ampli tích hợp (integrated amplifier), câu hỏi đầu tiên cần trả lời là lượng công suất đầu ra cần thiết là bao nhiêu để phù hợp với cặp loa đang sử dụng, với chi phí tối ưu. Công suất đầu ra được đo bằng oát (watt)...