ATM-510

Đánh giá Micro Audio-Technica ATM510

Sản phẩm Micro của Audio-Technica thực sự là những “con ngựa chiến”. Tôi đã không bao giờ bị thất vọng với bất kỳ micro Audio Technica nào. Thực tế là hầu hết lần khi tôi sử dụng một micro Audio-Technica cho lần đầu tiên, tôi bi ngỡ ngàng với sự trình diễn xuất sắc của...