Những chú ý khi mua các loại dây và đầu nối thiết bị âm thanh

Hãy đối mặt với điều này- các thiết bị tốt nhất trên thế giới sẽ không thể hoạt động nếu không phải loại cáp đúng. Chúng chính là liên kết làm cho hệ thống âm thanh của bạn hoạt động, bằng cách chuyển đổi tín hiệu giữa các thành phần khác nhau của thiết bị....