6 ghi nhớ giúp sử dụng loa được bền hơn

Không đặt loa ở những nơi có nhiệt độ xấu Các thiết bị điện hay điện tử đều có một điểm chung là phải được bảo quản ở những nơi có nhiệt độ thích hợp – không quá nóng và cũng không quá lạnh. Nếu nhiệt độ có sự thay đổi thất thường sẽ làm...