Độ nhạy của loa hay tai nghe, thông số kỹ thuật cơ bản nhất người chơi nên hiểu rõ.

Khi nói tới bất cứ một cặp loa hay tai nghe nào, độ nhạy vẫn là thông số kỹ thuật cơ bản nhất mà người chơi nên hiểu rõ. Độ nhạy (tiếng Anh là sensitivity) của loa và tai nghe thường được đo bằng đơn vị decibel (dB), hiểu một cách đơn giản là khả...