Học cách hát giọng gió cực hay như ca sĩ

Có nhiều thắc mắc :”Làm sao để hát karaoke hay và được điểm cao”. Tuy đã đi hát karaoke rất nhiều lần, cũng thử tập nhiều cách lấy hơi, lấy giọng khác nhau nhưng hát karaoke vẫn không hay được hay vẫn không được như ca sỹ. Ngoài chất giọng trầm, ấm, vang, thanh thót,...