Cách mà tôi sử dụng chức năng Multi-Pair ở hệ thống System 10 Pro?

Câu hỏi: Cách mà tôi sử dụng chức năng Multi-Pair ở hệ thống System 10 Pro? Trả lời: Công nghệ của hệ thống System 10 Pro có nhiều lợi ích hơn các hệ thống micro không dây truyền thống, lợi thế từ tần số tự động tới hoạt động của một số cố định của...

Cách thiết lập một micro cổ ngỗng cho một hệ thống không dây.

Câu hỏi: Cách thiết lập một micro cổ ngỗng cho hệ thống không dây Lựa chọn 1: Hệ thống 10 PRO với chân đế ATW- T1007 Hoạt động trong dải tần 2.4 GHz, hệ thống 10 PRO kỹ thuật số không dây được coi là một giải pháp cho vấn đề đông nghịt và quy...