Sự khác nhau của công nghệ ứng dụng trong hệ thống âm thanh digital và Analog

Khi tìm hiểu và sử dụng thiết bị điện tử, chúng ta thường gặp khái niệm công nghệ âm thanh Analog và công nghệ  Digital. Trong thiết bị âm thanh cũng không ngoại lệ 2 công nghệ này. Vì vậy chúng tôi so sánh “sự khác nhau của công nghệ ứng dụng trong hệ thống...