4 yếu tố chính tạo lên một hệ thống âm thanh hội thảo, hội nghị tốt

Một hệ thống âm thanh phòng hội nghị hoạt động tối ưu khi nó được thiết kế dành riêng cho phòng bởi các kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp. Để tận dụng tối đa hội nghị âm thanh, các công ty thuộc mọi quy mô nên cân nhắc sử dụng một công ty đang kinh...