Audio- Technica ra mắt hệ thống hội nghị kỹ thuật số ATUC-50 mở rộng

Audio- Technica ra mắt hệ thống hội nghị kỹ thuật số ATUC-50 mở rộng trong năm 2018. Bộ phiên dịch mới ATUC- 50 INT, bộ tích hợp ATUC- 50IU và bộ mở rộng kết nối ATLK- EXT165 với chức năng tăng cường mở rộng hệ thống đa ngôn ngữ.Bộ phiên dịch đồng thời ATUC-50INT của...