Nhận xét của người sử dụng sản phẩm micro không dây ATW1102 của Audio Technica

Nhận xét của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm micro không dây ATW1102 của Audio Technica trên trang www.sweetwater.com.  5 tháng 11, 2015 Thật đáng kinh ngạc Một sản phẩm tuyệt vời với giá phải chăng. Wes Dooley from Pasadena July 20, 2013Music Background: Recording Engineer, Microphone Designer Một sản phẩm kỹ thuật...

Những điều cần xem xét khi mua một hệ thống micro không dây cầm tay

Tầm quan trọng của Tuân thủ FCC 2020. Kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2020, các quy định mới của FCC sẽ có hiệu lực và kết quả là một số hệ thống không dây cũ sẽ không còn có thể được sử dụng hợp pháp tại Hoa Kỳ. Các tần số mà bạn...