Hệ thống hội thảo, hội nghị kỹ thuật số ATUC được lắp đặt tại thị trấn Tallmadge

Thị trấn Tallmadge, một vùng ngoại ô ở phía tây của Grand Rapids, Michigan, cần một hệ thống hội nghị mới cho Tòa thị chính của họ (cái cũ bao gồm một micrô đơn và một máy ghi băng cassette). Trong quá trình cập nhật công nghệ của thập niên 1980 đến thế kỷ 21,...

Hệ thống hội thảo, hội nghị kỹ thuật số ATUC-50 của Audio-Technica gần đây đã được lắp đặt bên trong tòa thị chính của thị trấn Tallmadge.

TALLMADGE TOWNSHIP, MI – Hệ thống hội thảo, hội nghị kỹ thuật số ATUC-50 của Audio-Technica gần đây đã được lắp đặt bên trong tòa thị chính của thị trấn Tallmadge. Thông tin chi tiết từ Audio-Technica (www.audio-technica.com): Thị trấn Tallmadge, một vùng ngoại ô ở phía tây của Grand Rapids, Michigan, cần một hệ...