Cách khắc phục loa rè

* Các nguyên nhân dẫn đến bị loa rè: 1. Loa rè do bạn để Micro hú dài: Tiếng hú là gì? Có nhiều bạn biết tuy nhiên với một số thuật ngữ trong âm thanh một số bạn sẽ không biết, tiếng hú ở đây là khi bạn để Micro quay trực tiếp vào...