Nhận xét về hệ thống Audio-Technica Series 3000 của kỹ sư âm thanh Đài BBC

Alistair McGhee trước khi tham gia vào tạp chí âm thanh Hi-Fi thì anh là một kỹ sư âm thanh của BBC. Sau 10 năm làm việc trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình, anh chuyển sang sản xuất. Khi BBC Choice bắt đầu, ông đã tiên phong  sản xuất chương trình cá nhân...