Quay phim với hệ thống không dây System 10 của nhà nhiếp ảnh gia và nhà báo nổi tiếng thế giới.

Trong blog khách hàng cập nhập mới nhất của chúng tôi, Nhiếp ảnh gia đoạt giải thưởng và nhà báo Mr. Bonzai đã miêu tả cảnh hậu trường của việc sản xuất đoạn video đã đoạt giải thưởng TEC 2015. Ông đã giải thích cẩn thận cách mà hệ thống không dây kỹ thuật số...