Hệ thống hội thảo, hội nghị kỹ thuật số ATUC- 50 đã được sử dụng cho hội nghị kỹ thuật số 2016 ở Bratislava

Hệ thống hội thảo, hội nghị kỹ thuật số ATUC- 50 đã được sử dụng cho hội nghị kỹ thuật số 2016 ở Bratislava- một sự kiện được tổ chức bởi Ủy ban Châu Âu và chủ tịch Slovak của Hội Đồng Liên Minh Châu Âu. Hội nghị kỹ thuật số- mang tiêu đề  “Đưa...