Audio-Technica cập nhập bản firmware mới

Audio-Technica (Hội trường 7, Gian hàng N190) đã công bố bản cập nhật firmware ATUC-50 mới (v.1.6), tăng gấp đôi số lượng đại biểu có thể sử dụng hệ thống thảo luận. Ba bộ điều khiển hiện có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho tối đa 300 đại biểu cùng một...

Những ưu điểm khi sử dụng hệ thống hội thảo, hội nghị kỹ thuật số ATUC 50

Cho dù bạn đang tham dự một cuộc hội thảo với quy mô lớn hoặc nhỏ nơi tất cả các thành viên tham dự đều tham gia thảo luận, hệ thống hệ thống hội thảo, hội nghị hội thảo kỹ thuật số ATUC 50 có thể sử dụng để cung cấp âm thanh rõ ràng...