Yếu tố quan trọng nhất trong khi thiết lập hệ thống hội thảo, hội nghị

Alex Lepges, giám đốc tiếp thị EMEA của Audio-Technica nói về vấn đề bảo mật, nâng cấp và công nghệ mới. Những cân nhắc mới nào đang tác động đến không gian địa điểm tổ chức hội nghị? Làm thế nào để các nhà sản xuất nắm bắt được mối đe dọa an ninh trong...