Làm sao để lựa chọn công suất loa karaoke và amply phù hợp với nhau?

Việc lựa chọn công suất loa và amply bao nhiêu là đủ để phù hợp khá là phức tạp và là câu hỏi khó đối với nhiều bạn, và bạn đã nghĩ đã bao giờ bạn đã lựa chọn amply có công suất cao trong khi đó bộ loa của mình lại thấp, việc đó sẽ...