10 lời khuyên phút cuối để chạy âm thanh trực tiếp tại sự kiện của bạn

Là một người lập kế hoạch sự kiện, bạn đã kiểm tra và kiểm tra lại mọi thứ trong danh sách kiểm tra kế hoạch sự kiện của mình, bạn đã thiết lập hệ thống micro và PA của mình, người thuyết trình của bạn đã sẵn sàng. Có lẽ bạn nên an toàn thuê...

Các típ khi sử dụng micro bạn cần biết

Sử dụng micro rất đơn giản. Sử dụng cùng một giọng nói đầy đủ mà bạn thường sử dụng để được nghe trong cuộc trò chuyện và bạn có vẻ tốt. Đừng cố gắng trở thành bất cứ ai khác bằng cách phát ra một giọng nói micro đặc biệt. Đặt cảm giác và sự...