at2020usbi

Audio-Technica ra mắt sản phẩm AT2020USBi Cardioid Condenser USB Microphone

  Hãng âm thanh Audio-Technica vừa cho ra mắt sản phẩm mới AT2020USBi Cardioid Condenser USB Microphone với tính năng tương thích với hệ điều hành di động iOS. Kết hợp âm thanh có độ phân giải cao và tăng sự lựa chọn kết nối, Micro  AT2020USBi đã tăng lên 1 cấp độ mới về...