Những gợi ý tuyệt vời dành cho micro thu âm trống

Thu âm trống là một thách thức với cả một kỹ sư âm thanh trong phòng thu chuyên nghiệp vì vậy thu âm trống là điều không thực tế đối với hầu hết các phòng thu tại nhà. May mắn nếu đủ không gian và thiết bị. Nó có thể tạo sự khác biệt giữa...