Kỹ sư âm thanh thế giới khuyên bạn những gì khi thu âm???

Thu âm studios đã thay đổi khá nhanh trong vài năm gần đây. Những gì được sử dụng ở các hãng thu âm lớn thì ngày nay có thể đạt được khi ở trong phòng ngủ hoặc tầng hầm với mức ngân sách khiêm tốn nhất. Không vấn đề gì với loại âm nhạc mà...