Tips đơn giản nhưng hết sức cần biết khi thu âm trong phòng thu

Thời gian ghi âm phòng thu thật là đắt và thậm chí nếu bạn đang ghi âm trong phòng thu tại nhà, thì bất kỳ ai ngồi phía sau máy tính được trong thời gian quý báu. Tận dụng tối đa thời gian bạn đã có trong phòng thu thực sự quan trọng.  Dưới đây...