Các típ khi sử dụng micro bạn cần biết

Sử dụng micro rất đơn giản. Sử dụng cùng một giọng nói đầy đủ mà bạn thường sử dụng để được nghe trong cuộc trò chuyện và bạn có vẻ tốt. Đừng cố gắng trở thành bất cứ ai khác bằng cách phát ra một giọng nói micro đặc biệt. Đặt cảm giác và sự...