Câu hỏi giải pháp trong tuần: Cách tôi nên sử dụng micro như thế nào trên bục

Audio- Technica cung cấp sự lựa chọn các micro cổ ngỗng tụ điện là lý tưởng cho các bục đứng hay bục giảng. Mỗi một lựa chọn đều cho chất lượng âm thanh tự nhiên và từ chối phản hồi. Với thiết kế Low reflectance mỏng màu đen  ở cuối micro khiến chúng gần như...