Câu hỏi giải pháp âm thanh trong tuần: Các mẹo cho việc thu âm diễu binh cho video

Câu hỏi: Bạn có lời khuyên nào để miking một ban nhạc diễu hành cho video? Trả lời: Trước đây, chúng tôi đã thảo luận các tùy chọn để miking một ban nhạc diễu hành để nâng cao hiệu suất của họ trong các bản nhạc cụ và cho phép các nhạc cụ trong hố...