Review AT2010 và những bài test thú vị giữa AT2010 và Shure SM58, Shure Beta58A, AT AE4100( điện động), AE3300( Tụ điện) và micro cổ Pro5

Sau đây Audio Technica shop xin giới thiệu tới các bạn bài review sản phẩm micro tụ điện Audio Technica AT 2010 dành cho giọng hát của John Ubben là một worship leader, guitar player/singer và là một người đã có kinh nghiệm hơn 28 năm trong lĩnh vực âm thanh trên trang http://www.ccisolutions.com. Tôi...