Micro không dây sẽ làm việc với một hệ thống không dây Audio Technica như thế nào?

Giải pháp âm thanh: Câu hỏi của tuần: Micro không dây sẽ làm việc với một hệ thống không dây Audio Technica như thế nào? Trả lời: Hệ thống không dây khác nhau được sử dụng các loại đầu nối khác nhau, do đó, để hệ thống hoạt động, bạn sẽ phải cân nhắc sử dụng kết nối chính xác(...