ATW1102- hệ thống micro cầm tay không dây hoàn hảo

Quay trở lại trong năm 2006 chúng tôi review dòng sản phẩm không dây 3000, mà dựa trên các tần số UHF analog. Sau đó trong khi một sản phẩm tốt được sản xuất lại, các micro không dây đã được thay đổi với sự phổ biến của hệ thống không dây kỹ thuật số,...