Mút chắn gió cho micro lavalier

Phần này của loạt bài trên blog về Kỹ thuật âm thanh cơ bản cho video giải thích cách tránh tiếng ồn khi thu âm ngoài trời. Nếu bạn bỏ qua phần cài đặt trước đó về cách ẩn micro lavalier. Bạn có thể đọc tại đây. Nếu bạn đang làm việc trong phòng với...