Khi nào sử dụng micro để bàn tốt nhất cho phòng họp và hội nghị???

Là một doanh nghiệp dẫn đầu trên thị trường âm thanh cài đặt, Audio- Technica đã cung cấp nhiều loại micro khác nhau cho phòng họp và hội nghị. Và trong khi vị trí microphone luôn luôn là điều quan trọng cho thu âm thanh, có rất nhiều cách sáng tạo để sử dụng mỗi...