Câu hỏi giải pháp âm thanh trong tuần: Các mẹo cho việc thu âm diễu binh cho video

Câu hỏi: Bạn có lời khuyên nào để miking một ban nhạc diễu hành cho video? Trả lời: Trước đây, chúng tôi đã thảo luận các tùy chọn để miking một ban nhạc diễu hành để nâng cao hiệu suất của họ trong các bản nhạc cụ và cho phép các nhạc cụ trong hố...

Mẹo thu âm trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, phim truyện và kịch truyền hình

THU MONO TRONG LĨNH VỰC PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH: Kỹ thuật thu âm mono ngày nay chỉ còn được dùng khi cần sản xuất sản phẩm lời nói thuần tuý, rất thích hợp trong lĩnh vực phát thanh va thu thanh. Để đáp ứng cho nhu cầu trên các bạn có thể sử dụng...