Audio Technica shop tư vấn những điều cần xem xét khi mua micro để thu âm

Không thể phủ nhận vai trò then chốt của giọng hát trong hầu hết các bài hát, vì vậy, có công cụ phù hợp để thu âm chúng là điều bắt buộc. Ở đây chúng tôi xem xét những gì thị trường coi là micro phòng thu tốt nhất để ghi âm giọng hát, dựa...