Audio-Technica với những lợi thế của mình đã giới thiệu những cải tiến mới nhất của họ về âm thanh

Audio-Technica với những lợi thế của mình đã giới thiệu những cải tiến mới nhất của họ về âm thanh tại Las Vegas. Bộ trộn tự động SmartMixer ATDM-0604, tai nghe siêu nhỏ Pro9CW và các công cụ để mở rộng khả năng của hệ thống ATUC50, ATUC-50UI và ATLK-EXT165 là một số cải tiến...

Audio-Technica với những lợi thế của mình đã giới thiệu những cải tiến mới nhất của họ về âm thanh tại Las Vegas.

Audio-Technica với những lợi thế của mình đã giới thiệu những cải tiến mới nhất của họ về âm thanh tại Las Vegas. Bộ trộn tự động SmartMixer ATDM-0604, tai nghe siêu nhỏ Pro9CW và các công cụ để mở rộng khả năng của hệ thống ATUC50, ATUC-50UI và ATLK-EXT165 là một số cải tiến...