Những giải pháp hiệu quả dành cho micro dàn hợp xướng của kỹ sư âm thanh Audio Technica

Câu hỏi giải pháp cho audio của tuần: các chú ý khi sử dụng mics audio technica cho dàn hợp xướng ngày lễ.  Chắc chắn rằng các ngày nghỉ lễ sẽ  sắp tới gần và các giải pháp của Audio Technica về âm thanh sẽ hữu ích để các bạn lựa chọn micro, thiết lập...