Cách bạn sử dụng micro trong tiệc cưới

Bộ váy đã được mua, tuxedo đã được thuê, bánh đã được đặt, địa điểm buổi lễ dành riêng đã được chuẩn bị và thợ chụp ảnh đã sẵn sàng. Wow! Có rất nhiều việc cần làm để chuẩn bị cho sự kiện lớn. Danh sách này chỉ đại diện cho một số ít thứ...