Có cách nào chuyển đổi microphone không dây A-T sang micro có dây?

Câu hỏi:  Có cách nào chuyển đổi microphone không dây A-T sang micro có dây? Đối với thương hiệu microphones Audio- Technica, một đầu nối 4 pin HRS thường được sử dụng như là đầu ra của cáp nối micro với bộ phát không dây. Micro tương thích với bộ truyền body- pack  UniPak®   sử...