AT8035 một shotgun giá rẻ nhưng cho chất lượng âm thanh tuyệt vời

Audio- Technica AT8035 là một micro shot gun trung bình, định hướng cao 14.5”. Nó là một thiết bị khá rẻ nhưng mạnh mẽ, vô giá cho các cảnh quay rộng hơn hoặc nói chuyện đối thoại, đặc biệt những nơi bạn tìm kiếm một shotgun tầm ngắn bị thiếu. Trong khi đó khả năng...